БЦ Профспілка освіти
Субота, 19.09.2020, 18:38
Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна РеєстраціяВхід
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 228
Головна » 2011 » Вересень » 27 » Постатейні зауваження та пропозиції СПО
Постатейні зауваження та пропозиції СПО
14:50
     Постатейні зауваження та пропозиції СПО профспілок до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»
 
     Відповідно до п.9 ст. 20 Бюджетного кодексу України «Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі передбачає складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до статті 21 цього Кодексу». Однак, у внесеному Урядом проекті Держбюджету відсутні прогнозні бюджетні показники на 2013 – 2014 роки.
 
     До статті 12
     Проектом передбачені величини прожиткового мінімуму, розраховані на застарілих наборах продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, без врахування суми податку на доходи фізичних осіб (не виконано Рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008, яким визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) зміни, внесені пунктом 27 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. № 107-VI щодо вилучення зі складу прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню, суми податку на доходи фізичних осіб).
     При розрахунку величини прожиткового мінімуму на 2012 рік не було враховано навіть те, що на сьогодні затверджена Верховною Радою України величина прожиткового мінімуму на 20-30% є нижче фактичного прожиткового мінімуму.
     Тому пропонуємо встановити на 2012 рік величину прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення з урахуванням оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, а також суми податку на доходи фізичних осіб, забезпечити механізм оперативного коригування розміру прожиткового мінімуму протягом 2012 року з урахуванням даних моніторингу прожиткового мінімуму та фактичного зростання споживчих цін і тарифів.
 
      До статті 13
     СПО профспілок категорично не погоджується із підходом встановлення розміру мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму, який на сьогодні є майже на третину заниженим.
     Керуючись нормами чинного законодавства та домовленостями за Генеральною угодою на 2010-2012 роки наполягаємо на тому, що розмір мінімальної заробітної плати має становити не менше фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, враховуючи податок на доходи фізичних осіб та сімейне навантаження.
     Розуміючи необхідність певної етапності реалізації зазначених зобов’язань, пропонуємо встановити наступний розмір мінімальної заробітної плати у 2012 році: з 01.01.2012 р. – 1309 грн.; з 01.04. 2012 р. – 1454 грн.; з 01.07. 2012 р. – 1615 грн.; з 01.10. 2012 р. – 1794 грн.; з 01.12. 2012 р. – 1824 грн.
     Разом з тим, слід передбачити підвищення розміру тарифної ставки (посадового окладу) працівника першого тарифного розряду за ЄТС темпами, що забезпечать зменшення грошового розриву з розміром мінімальної заробітної плати, з тим, щоб забезпечити встановлення у 2013 році розміру тарифної ставки (посадового окладу) працівника першого тарифного розряду за ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати.
     Крім того, вважаємо вкрай необхідним забезпечити підвищення рівня оплати праці працівників органів державного управління, заробітна плата яких не підвищувалася з 2008 року.
 
      До статті 14
      Пропонуємо у зазначеній статті абзаци перший, другий та четвертий виключити.
      Обґрунтування: «Ручне» управління соціальними виплатами на основі «рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму)» взагалі нівелює значення прожиткового мінімуму, як базового соціального стандарту, призводить до порушення конституційного права громадян на достатній рівень життя.
     При цьому, проектом Держбюджету на 2012 рік передбачається для працездатних осіб та дітей «рівень забезпечення прожиткового мінімуму» для призначення соціальної допомоги залишити на рівні 2011 року, а для непрацездатних осіб та інвалідів підвищити з 75 до 80% відповідного прожиткового мінімуму.
     Як відомо, Президент України В. Янукович 21 березня ц. р. під час засідання Керуючої ради Комітету з економічних реформ наголосив на необхідності ліквідувати в Україні поняття «рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум)». При цьому, Президент України нагадав, що стаття 46 Конституції України вимагає забезпечення виплати державних соціальних допомог на рівні, не нижчому за прожитковий мінімум.
 
     До додатків 
     У законопроекті на 2012 рік взагалі не встановлені розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, учнів і студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на відміну від попередніх законів про Держбюджет попередніх років.
     Видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації у різних галузях подані загальною сумою по кожній галузі. З цих сум не зрозуміло скільки коштів призначено на виплату стипендій, надання кредитів на здобуття вищої освіти, капітальний та поточний ремонти студентських гуртожитків тощо в кожній галузі. Пропонуємо окремим рядком виділити зазначені видатки по кожній галузі.
 
     До Прикінцевих положень
     З метою поступового наближення соціальних стандартів України до «двадцятки» найбільш розвинутих країн та виведення працюючої людини із зони бідності пропонуємо п.3 викласти в наступній редакції: «Кабінету Міністрів України на основі щоквартального моніторингу виконання Державного бюджету України вносити до 1 травня, до 1 серпня і до 1 листопада 2012 року пропозиції Верховній Раді України щодо підвищення розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та базового тарифу Єдиної тарифної сітки на рівень темпів перевищення фактичних бюджетних доходів над запланованими.»
     Джерелами фінансування пропонуємо визначити доходи держави від проведення приватизації об’єктів державної власності, а також зменшення видатків на фінансування, зокрема Державного управління справами та правоохоронних органів.
 
Пропозиції Професійної спілки працівників державних установ України
 
     До додатків
     Внести зміни до додатка 3 проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» стосовно збільшення бюджетних призначень головним розпорядникам коштів на видатки споживання, зокрема:
     - на оплату праці працівникам органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, працівників судів тощо, зберігаючи при цьому існуючий порядок надбавок та премій.
     Рівень зростання середньої заробітної плати працівників галузей бюджетної сфери за період 2009 – 2011 років склав у середньому 45,6%, а державного управління - 10%. У спеціалістів органів виконавчої влади (а їх кількість складає 74% від загальної чисельності державних службовців) середня заробітна плата навіть зменшилася на 18,5% (у 2008 р. вона була 1750 грн., на 01.08.11 – 1427 грн. при середній заробітній платі по Україні – 2531 гривня). При збільшенні мінімальної заробітної плати в Україні посадові оклади спеціалістів 5–7 категорій є аналогічними посадовим окладам некваліфікованих працівників (прибиральник службових приміщень тощо);
     - на утримання органів виконавчої влади.
     Протягом останніх років було значно обмежено видатки на утримання органів виконавчої влади, зокрема на відрядження, зв'язок, канцтовари, паливно-мастильні матеріали тощо;
     - на відрахування профспілковим організаціям бюджетних установ для проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи у розмірі 0,3% від фонду оплати праці з визначенням конкретної суми коштів та коду економічної класифікації видатків бюджету.
     Через обмеження видатків на забезпечення діяльності органів виконавчої влади кошти на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи профкомів бюджетних організацій у розмірі 0,3% від фонду оплати праці не виділяються і не перераховуються;
     - на охорону праці в бюджетних установах у розмірі 0,2 відсотка від фонду оплати праці з визначенням конкретної суми коштів та коду економічної класифікації видатків бюджету.
     Через обмеження видатків на забезпечення діяльності органів виконавчої влади кошти на охорону праці в бюджетних установах у розмірі 0,2 відсотка від фонду оплати праці не виділяються;
     - на погашення безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2004 р. №182.
     Через обмеження видатків на забезпечення діяльності органів виконавчої влади не працює постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2004 р. № 182 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків».
 
Підстави для фінансування:
      Відповідно до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків» Міністерство фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік повинно передбачати за поданням Головного управління державної служби у складі загальнодержавних видатків кошти на компенсацію відсоткової ставки за користування державними службовцями, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсотковим кредитом для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків.
 
 
Пропозиції Професійної спілки працівників освіти і науки України
 
     В проекті Державного бюджету України на 2012 рік» необхідно передбачити видатки, які сприятимуть вирішенню існуючих в галузі освіти і науки проблем.
     Йдеться, передусім, про необхідність збільшення видатків на освіту і науку до обсягів, відповідно до норм ст. 61 Закону України «Про освіту» та ст. 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». При цьому видатки загального фонду для забезпечення фінансування галузі освіти мають бути не менше 6 відсотків ВВП.
     Виходячи із проекту Держбюджету та пояснювальної записки до нього, на наступний рік передбачені розміри мінімальної заробітної плати: з 1 січня - 1073 гривні, з 1 квітня - 1094 гривні, з 1 липня - 1102 гривні, з 1 жовтня - 1118 гривень та з 1 грудня - 1134 гривні на місяць, а посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 773 гривні, з 1 квітня - 794 гривні, з 1 липня - 802 гривні, з 1 вересня - 807 гривень, з 1 жовтня - 823 гривні, з 1 грудня - 839 гривень, що на 300 - 295 гривень менше, ніж мінімальна зарплата.
     З метою дотримання вимог ст. 6 Закону України «Про оплату праці» та ст. 96 Кодексу законів про працю України просимо доповнити статтю 13 такою нормою: «Розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки встановлюється на рівні мінімальної заробітної плати із застосуванням її для визначення посадових окладів та ставок заробітної плати за всіма тарифними розрядами».У цьому зв'язку вимагають також збільшення видатки на реалізацію цієї норми.
     Крім того, мають бути збільшені видатки на забезпечення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму, який запропоновано Спільним представницьким органом профспілок у розмірі з 1.01.2012 р. - 1309 грн., з 1.04.2012р. - 1454 грн., з 1.07.2012 р. - 1615 грн., з 1.10.2012 р. - 1794 грн., з 1.12.2012 р. - 1824 грн. з урахуванням включення до нього суми податку з доходів фізичних осіб.
     З урахуванням вимог законодавства про освіту та норм Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 р. № 926/20103 потребують збільшення видатки на підвищення посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників, середній розмір яких на даний час становить лише близько 40 відсотків від законодавчо встановленого розміру.
    Для забезпечення соціальної справедливості стосовно науково-педагогічних працівників, окремих категорій педагогічних працівників ВНЗ ПІ-ІУ рівнів акредитації, зокрема методистів, майстрів виробничого навчання, завідуючих навчальними лабораторіями (кабінетами), а також тренерів-викладачів та інших працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл вимагають збільшення обсяги видатків на виплату їм 20-ти відсоткової надбавки за престижність праці.
    У зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної захищеності та залучення в управління та відділи освіти і науки висококваліфікованих працівників потребують збільшення видатки для вирішення питання підвищення їм рівня оплати праці.
    Необхідно передбачити видатки для реалізації державних гарантій педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, стосовно забезпечення безоплатного користування житлом з опаленням і освітленням відповідно до Ухвали Вищого Адміністративного Суду України від 18.05.2011 р. № К-35876/10 без обмеження їх прав сукупним доходом.
     Вимагають збільшення обсяги видатків для забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників житлом відповідно до положень Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 р. № 926/2010.
     Зважаючи, що починаючи з 2008 року впродовж чотирьох років стипендія учням та студентам не підвищувалася та враховуючи неодноразове збільшення прожиткового мінімуму, законопроект потребує доповнення нормою стосовно встановлення розмірів стипендій, збільшених порівняно із діючими не менше ніж на суму їх індексації, що не потребуватиме значних додаткових бюджетних коштів та забезпечить дотримання вимог статті 2 Закону України «Про прожитковий мінімум».
     Вимагають фінансового забезпечення положення ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та статті 19 Закону України «Про охорону праці» щодо відрахувань навчальними закладами та установами коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці, а також витрат на охорону праці в установах та закладах освіти і науки не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.
     Необхідно передбачити кошти для забезпечення встановлення рівня пенсій педагогічних працівників в розмірі 80-90 відсотків заробітної плати відповідно до п.34 Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002.
 
Пропозиції професійної спілки працівників вугільної промисловості України
 
     1. Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості (КПКВК 1101070)
     Передбачено на 2012 рік – 1.299.298,5 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 1.289.590,3 тис. грн. та із спеціального фонду – 9.708,2 тис. грн. (за рахунок повернення бюджетних позик наданих підприємствам вугільної галузі у 2004-2005 роках), додатково необхідно 1.063.649,9 тис. гривень.
     Обґрунтування необхідності виділення додаткових коштів
    У разі не виділення додаткових коштів з держбюджету не буде виконано доручення Президента України щодо завершення процесу закриття всіх шахт до 2014 року, пільгові категорії населення не будуть забезпечені побутовим паливом в повному обсязі та не буде здійснено погашення боргів за минулі роки, можливе виникнення загрози затоплення сусідніх діючих шахт та навколишнього середовища, будуть збільшено вартість та терміни ліквідації шахт.
     Згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 27.08.1997 № 939 та від 11.03.2011 № 836 додатковий обсяг бюджетних коштів для виконання заходів з підготовки до ліквідації вугледобувних підприємств складає 28.000,0 тис. грн.; для здійснення фізичної ліквідації гірничих підприємств – 644.743,8 тис. грн.; утримання водовідливних комплексів – 9.906,1 тис. грн.; забезпечення населення побутовим вугіллям – 291.500,0 тис. гривень.
    Крім того, витрати на виплату заробітної плати робітникам підприємств, які готуються до ліквідації, ліквідуються, а також робітникам, задіяним на утриманні водовідливних комплексів після їх реконструкції збільшуються з 350,8 млн. грн. до 483,1 млн. грн. (+132,3 млн. грн.), що пов’язано з наступним:
    1). Запланована передача на ліквідацію 10 підприємств, 8 з яких наприкінці 2011 року, а 2 – на початку 2012 року. Таким чином фонд оплати праці підприємств – замовників виконання робіт та заходів з ліквідації гірничих підприємств збільшиться на 139,6 млн. грн. та за рахунок переходу на відповідний мінімальний рівень заробітної плати на 45,2 млн. грн. (+ 14,7 %).
    2). Збільшення рівня мінімальної заробітної плати робітників, зайнятих на утриманні водовідливних комплексів на 6,8 млн. грн. (+ 18 %).
    3). На підготовку до ліквідації буде передано 5 вугільних підприємств, рішення щодо ліквідації яких розглядається Кабінетом Міністрів України. Також у І кварталі 2012 року будуть здійснюватись виплати при звільнені робітників 2 підприємств, які планується передати на ліквідацію. В результаті фонд оплати праці зменшиться на 59,3 млн. грн. (- 42,5 %) .
    4). У зв’язку з тим, що на буровугільних підприємствах Кіровоградської області ЗАТ «Енерговугілля» та ТОВ ІВОК «Експлерент» склалася вкрай напружена ситуація щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати, яка утворилась після перебування їх в оренді, передбачити в проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» статті щодо надання дозволу Пенсійному Фонду України списати недоїмку із страхових внесків, заборгованість із відшкодування пільгових пенсій та фінансових санкцій і пені підприємствам Олександрійського буровугільного комплексу. Зазначена заборгованість без нарахувань сягає 30 млн.грн. (з нарахуваннями, пенею та штрафними санкціями – понад 70 млн.грн.).
    Таким чином фонд оплати праці на 2012 рік складає: 350,8+139,6+45,2+6,8-59,3+30=513,1 млн. гривень
 
     2. Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємства
(КПКВК 1101100) Передбачено – 417.600,0 тис. грн., додатково необхідно 60,0 млн. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення боєготовності підрозділів ДВГРС.
     3. Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» (КПКВК 1101110) Передбачено – 6.801,8 млн. грн. Із розрахунків мінімально необхідний обсяг складає – 7.000,0 млн. грн. за умови:
    - збільшення ціни 1 тонни на енергетичне вугілля на 15%, коксівного вугілля на 10% , що дозволить збільшити дохід на 2,6 млрд. грн.;
    - відстрочки переведення працівників вугледобувних підприємств на нові умови оплати праці, що дозволить зекономити - 0,5 млрд. грн.;
    - оплати електроенергії по 1 класу споживання, що дасть економію у сумі 0,6 млрд. гривень минулі роки;
    - своєчасно і в повному обсязі будуть виконуватись екологічні заходи;
    - не допущене підтоплення прилеглих до шахт, що ліквідуються територій та сусідніх діючих шахт;
    - водовідливні комплекси шахт, що ліквідуються, будуть експлуатуватися в безпечному режимі.
    4. Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, здешевлення кредитів для технічного переоснащення зазначених підприємств, а також заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації у сумі 65 000,0 тис. гривень» (КПКВК 1101200)
    Передбачено – 690.300,0 тис. грн., у тому числі за напрямками фінансування:
    - на здешевлення кредитів для технічного переснащення вугле- та торфодобувних підприємств – 425.000,0 тис. грн.;
   - заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації – 65 000,0 тис. грн.;
    - державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств – 200 300,0 тис. грн., у тому числі: будівництво шахти № 10 «Нововолинська» - 115 300,0тис. гривень.
     Мінімально необхідний обсяг капітальних видатків на 2012 рік складає 4.283.410,7 тис. грн., у тому числі за напрямами фінансування:
    1.) Здешевлення кредитів – 425,0 млн. гривень.
    2). Фінансування заходів з охорони праці – 300,0 млн. гривень.
    3). Державна підтримка будівництва об’єктів вугле- та торфодобувних підприємств – 628.410,7 тис. грн., у тому числі на капітальне будівництво: - на вугледобувних підприємствах – 221.450,0 тис. грн.; - на торфодобувних підприємствах – 15.699,7 тис. грн.; - нове будівництво шахти № 10 «Нововолинська» - 391.261,0 тис. грн.;
    4). Фінансування інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугле- і торфодобувних підприємств – 2.680,0 млн. грн., у тому числі: - придбання гірничошахтного обладнання для оснащення очисних вибоїв – 2.000,0 млн. грн.; - придбання прохідницького обладнання – 250,0 млн. грн.; - придбання стаціонарного обладнання – 400,0 млн. грн.; - технічне переоснащення торфодобувних підприємств – 30,0 млн. грн.
    5) Фінансування програми реновації гірничошахтного обладнання 250 млн.грн.
Переглядів: 603 | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Календар новин
«  Вересень 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Пошук
Друзі сайту
Статистика
БЦ Профспілка освіти © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz