БЦ Профспілка освіти
Понеділок, 23.09.2019, 10:49
Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна Каталог статейРеєстраціяВхід
Меню сайту
Категорії каталога
2009 рік [1]
Проект постанови
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 224
Головна » Статті » Пленуми » 2009 рік

Проект Постанови

 

 

 

ПЛЕНУМ

Проект

 

ПОСТАНОВА

31.03. 2009                                     м. Київ                                             № Пл -VIII 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Про вирішення програмних завдань Профспілки

в частині організаційного, фінансового зміцнення,

 посилення кадрового потенціалу Профспілки,

удосконалення форм і методів внутрішньоспілкової діяльності,

організацію та проведення звітів і виборів в організаційних ланках

Профспілки, підготовку до чергового з'їзду Профспілки.

 

Пленум Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України відзначає, що на етапі підготовки до чергової звітно-виборної кампанії галузева Профспілка зосереджує увагу на вирішенні програмних завдань організаційного, фінансового зміцнення, посилення кадрового потенціалу, удосконалення форм і методів внутрішньоспілкової роботи.

Забезпечено розвиток та удосконалення структури профспілки, яка організована за виробничо-територіальним та професійним принципами. До організаційних ланок Профспілки у складі Кримської республіканської, Київської міської, 24 обласних, 702 районних та міських організацій приєдналася Севастопольська міська організація Профспілки. Кількість первинних профспілкових організацій становить 29 705.

Чисельність членів Профспілки, яка за період після з'їзду зросла більше як на М тисяч спілчан, сьогодні становить 2 056 859 осіб.

На організаційне зміцнення профспілки спрямована фінансова робота.

Галузева профспілка приймає участь у міжнародному профспілковому русі.

Кадровий склад профспілкових працівників характеризується високим професіоналізмом та належним рівнем відповідальності. Серед лідерів територіальних організацій 4 мають почесне звання «Заслужений працівник профспілок України», 39 - нагороджені нагрудним знаком ФПУ «Профспілкова відзнака», 21 - відзнаками 1ДК Профспілки «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України», 3 - присвоєно науковий ступінь кандидата наук.

Керуючись   положеннями   Програми   дій   та   Статуту,   Профспілка зосереджує свою діяльність на забезпеченні належного рівня мотиваційних факторів.

Позиція Профспілки врахована в процесі упорядкування умов оплати праці освітян, що дозволило суттєво підвищити тарифні розряди, розширити їх діапазон. Систематично забезпечувалося збільшення посадових окладів освітян, суттєво підвищено розміри доплат, зросли стипендії. Продовжується процес погашення боргів з виплат за статтею 57 закону «Про освіту», визнаних кредиторською заборгованістю. З урахуванням точки зору Профспілки законодавче врегульовано питання нарахування страхових внесків на суми заборгованості та сплати штрафних санкцій.

Пленум наголошує на посиленні в останні роки інформаційної роботи в профспілкових органах. Створена представницька сторінка в мережі Інтернет ЦК Профспілки, п'яти обласних та однієї міської організацій профспілки. Оперативність в інформаційної   роботі зростає із запровадженням електронної пошти. Реалізується комплексна програма інформатизації та комп'ютеризації, відповідні регіональні програми.

Разом з тим пленум відзначає, що в 14 територіях, впродовж: останнього року допущено зменшення профспілкового членства на 9,1 тис. осіб.

Несистемна ротація, неспроможність поєднати досвід керівників старшого покоління з енергійністю молодих колег свідчать про дефіцит ефективних заходів щодо підготовки кадрового резерву, відсутність привабливості для молоді у профспілковій роботі.

Досягнуті результати щодо соціально-економічного захисту освітян не в змозі забезпечити гідний рівень заробітної пати працівників. Із запровадженням норм закону «Про державний бюджет України на 2009 рік» та урядової постанови за № 939 від 25.10.2008 фактично «заморожено» заробітну плати переважній більшості освітян.

Не зменшується гострота житлової проблеми.

Неоднозначність трактування норм законодавства гальмує процес забезпечення житлово-побутовими гарантіями сільських педагогів та пенсіонерів з їх числа.

Негативно впливають на мотивацію профспілкового членства проблеми пенсійного забезпечення переважної більшості освітян.

Вимагає розширення правова допомога; більш активного втручання профспілки потребує робота для забезпечення гідних умов праці.

Об'єднання зусиль всіх членських організацій вимагає створення єдиної корпоративної мережі електронного зв'язку.

Визнаючи верховенство Статуту Профспілки на підставі норм ст.ст. 26, 27, пленум акцентує на закінченні повноважень профгрупоргів, цехових (факультетських) профкомів первинних, районних, міських, обласних комітетів і рад, Київської та Севастопольської міських, Кримського республіканського та Центрального комітетів Профспілки, обраних у 2004-2005 роках.

Керуючись ст. ст. 28, 48, 70, пленум Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.   Провести в Профспілці працівників освіти і науки України звітно-виборну кампанію.

2.   Встановити  наступні терміни  проведення звітів і вборів у профспілкових органах:

2.1. Звітно-виборні збори (конференції) у профгрупах, факультетських організаціях вищих навчальних закладів, усіх первинних профспілкових організаціях установ і закладів освіти протягом III-IV кварталів 2009 року;

2.2.  Звітно-виборні    конференції    районних,   міських    організацій Профспілки, первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів протягом IV кварталу 2009 року - січня 2010 року;

2.3.  Звітно-виборні Конференції Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки впродовж січня - квітня 2010 року.

3.   Продовжити   повноваження  Вінницького  та  Миколаївського обласних комітетів Профспілки до термінів, зазначених у п.  2.3.

4.  Провести вибори ревізійних комісій профспілкових організацій всіх рівнів одночасно з виборами відповідних профорганів.

5.   Затвердити нову редакцію Інструкції про організацію звітів і виборів у Профспілці працівників освіти і науки України (додаток 1).

6.    Схвалити методичні рекомендації з проведення звітів і виборів у Профспілці працівників освіти і науки України, її організаційних ланках (додаток 2).

7.    Профспілковим органам всіх рівнів:

7.1.  Використати період підготовки і проведення звітів та виборів організаційного зміцнення всіх ланок Профспілки;

7.2.   Забезпечити  виконання  рішень  вищих профспілкових органів, власних рішень;

7.3.  Заслухати звіти про роботу виборних профспілкових органів, обрати делегатів районних, міських, обласних, Кримської республіканської, Київської та   Севастопольської   міських    конференцій    Профспілки    за   нормами представництва, визначеними відповідними комітетами (радами) Профспілки;

7.4.  Обговорити проекти змін і доповнень до Положень про ці організації, Статуту Профспілки та направити їх вищим керівним профспілковим органам за призначенням;

7.5. Забезпечити інформування членів Профспілки про позицію та діяльність галузевої Профспілки, її організаційних ланок-за звітний період, констатуючи організаційне зміцнення, зростання профспілкового членства, підвищення авторитету та ролі для забезпечення захисту трудових, соціально-економічних прав, гарантій працівників, студентів з урахуванням досвіду взаємодії з ФПУ, Міністерством освіти і науки України, іншими органами державного управління, роботодавцями,

7.6.   Вжити заходів для фінансового зміцнення Профспілки, підвищення дисципліни, удосконалення стилю, форм та методів роботи виборних органів, розвиту соціального партнерства;

7.7.   Забезпечити  удосконалення  кадрової роботи,  спрямованої  на омолодження профспілкових кадрів, підвищення їх професіоналізму шляхом висування до  складу виборних органів  представників з числа резерву, затвердженого   відповідним   виборним   органом,   кращих   профспілкових активістів та працівників з досвідом громадської роботи, які користуються авторитетом у колективах закладів та установ освіти, здатні відстоювати економічні, соціальні права та інтереси працівників, студентів.

Не допускати суміщення посад керівників виборних профспілкових органів з іншими посадами, зокрема адміністративними (державних службовців);

7.8.  Оперативно реагувати на критичні зауваження, висловлені на профспілкових зборах, конференціях, забезпечити реалізацію внесених пропозицій;

7.9.  Розробити та забезпечити дотримання графіків навчання новообраних профспілкових працівників, профактиву, залучивши для цього висококваліфікованих фахівців;

7.10.  Здійснити комплекс заходів для виконання критичних зауважень та пропозицій, висловлених під час звітів і виборів;

7.11.   Забезпечити належне оформлення та зберігання документів звітно-виборних зборів та конференцій;

7.12.  Керуватися під час підготовки та проведення звітів і виборів Статутом     профспілки,     інструктивними,     методичними     матеріалами, підготовленими ЦК Профспілки.

8.       Кримському республіканському, обласним, міським, районним комітетам і радам Профспілки:

8.1.  Забезпечити в ході підготовки до проведення звітно-виборної кампанії в первинних профспілкових організаціях звіряння складу профспілкових організацій, перевірку правильності ведення обліково-звітної документації, наявності заяв членів профспілки, профспілкових квитків та облікових карток,

8.2.   Забезпечити в первинних профспілкових організаціях складання та подання до вищого профоргану звіту по формі, встановленій ФПУ.

8.3.  Конкретизувати терміни проведення звітів і виборів, скласти та затвердити графіки конференцій, передбачених п. 2.2. даної постанови, подати до ЦК Профспілки не пізніше ніж за місяць до їх проведення;

8.4.    Згідно з нормами  п. 55, 61 Статуту прийняти рішення про норму  представництва  при  прямому делегуванні до складу територіальних комітетів, рад Профспілки;

8.5.   Забезпечити проведення семінарів, нарад з профкадрами та активом щодо звітів і виборів, практичних занять з метою вивчення організаційно-статутних положень, які регламентують звіти і вибори;

8.6.    Забезпечити контроль за дотримання статутних вимог до організації звітів і виборів, організувати участь в роботі зборів, конференцій представників вищих профспілкових органів;

8.7.    На підставі звітів первинних профспілкових організацій забезпечити складання та подання зведеного звіту профоргану за формою, встановленою ФПУ, з письмовою інформацією до вищих профспілкових органів;

8.8.     Розглянути хід та підсумки звітно-виборної кампанії на засіданнях президій ;

8.9.     Висвітлювати хід проведення звітно-виборних зборів, конференцій в засобах масової інформації.

9.       Президії Центрального комітету Профспілки:

9.1.  Вжити заходів для вдосконалення фінансової політики і забезпечення фінансової стабільності профспілкових організацій;

9.2.    Визначити норми представництва для обрання делегатами на VII з'їзд Профспілки, формування складу ЦК профспілки, дату проведення з'їзду для наступного затвердження їх на пленумі ЦК Профспілки у IV кварталі 2009 року;

9.3.    Заслухати   підсумки   проведення   звітно-виборної   кампанії   в територіальних організаціях Профспілки у ІІІ кварталі 2010 року;

9.4.    Створити робочі групи з членів ЦК Профспілки для підготовки проектів основних документів чергового з'їзду Профспілки.

9.5.  Забезпечити участь членів ЦК Профспілки у підготовці і проведенні звітно-виборних зборів та конференцій організаційних ланок Профспілки усіх рівнів.

10.      Виконавчому апарату ЦК Профспілки:

10.1.   Забезпечити консультаційну роботу, надання методичної допомоги,

10.2.  Підготувати пропозиції щодо норми представництва для обрання делегатами на VII з'їзд Профспілки, формування складу ЦК профспілки, дату проведення з'їзду.

10.3.   Забезпечити взаємодію із засобами масової інформації на всіх етапах проведення звітів і виборів;

10.4.  Своєчасно узагальнювати дані про хід звітно-виборної кампанії в галузевій Профспілці, забезпечити інформування ФПУ.

 

 

                                                Голова Профспілки                             Л.С.Сачков          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Категорія: 2009 рік | Додав: admin (02.04.2009)
Переглядів: 1875 | Рейтинг: 3.0/1 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Друзі сайту
Статистика
БЦ Профспілка освіти © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz