БЦ Профспілка освіти
П`ятниця, 16.04.2021, 20:12
Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна РеєстраціяВхід
Меню сайту
Наше опитування
Ваше ставлення до пенсійної реформи?
Всього відповідей: 194
Головна » 2010 » Жовтень » 12 » Пропозиції Федерації профспілок України до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»
Пропозиції Федерації профспілок України до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»
14:38
    І. Оплата праці, зокрема в бюджетній сфері, а також заборгованість з виплати заробітної плати, в т.ч. працівникам підприємств, які виконували роботи та послуги на замовлення держави.
 
    Головною метою Державного бюджету України на 2011 р. має стати формування якісно нових засад бюджетної політики задля практичної реалізації соціально-економічних завдань керівництва держави в середньо- та довгостроковій перспективі – через 5 років подвоїти доходи українських громадян, а через 10 років – увійти до двадцятки найбільш розвинутих країн світу з рівнем життя громадян відповідно європейським стандартам.
 
 Завдання:
– зростання заробітної плати та забезпечення її своєчасної виплати;
– підтримка позитивної динаміки зростання реальної заробітної плати;
– зменшення обсягів тіньової заробітної плати та зайнятості;
– розвиток державної системи професійної орієнтації населення.
 
Шляхи виконання:
1. Визначення розміру місячної мінімальної заробітної плати, як державної соціальної гарантії: з 01 01.2011 р. – на рівні 1174 грн. (розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, збільшений на податок з доходів фізичних осіб), з подальшим підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, відповідно до зростання індексу споживчих цін (поквартально), та з поетапним урахуванням сімейної складової (до досягнення відповідного коефіцієнта 1,3), - а саме: з 01.04.2011 – 1314 грн., з 01.07.2011 – 1471 грн., з 01.10.11 – 1646 грн., з 01.12.2011 – 1691 грн.
2. Забезпечення бюджетними видатками фондів оплати праці працівників бюджетної сфери для: - реалізації Єдиної тарифної сітки в оплаті праці працівників окремих галузей бюджетної сфери із застосуванням для обрахунку окладів (ставок) тарифної ставки (посадового окладу) працівника I тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати та поетапної реалізації державних гарантій в оплаті праці працівників освіти, охорони здоров’я, культури і науки; - упорядкування оплати праці державних службовців та працівників соціальної сфери.
3. Передбачення видатків для забезпечення бюджетними ресурсами створення Фонду гарантованих трудових виплат (частину – на безповоротній основі для виплати зарплати працівникам збанкрутілих підприємств державної форми власності, частину – як позику з держбюджету Фонду на умовах її повернення). За орієнтовними розрахунками ФПУ - біля 400 млн. грн. (в. ч. 200 млн. грн. як позику).
4. Збільшення видатків для поступового забезпечення гарантій педагогічним, науково-педагогічним працівникам щодо розміру середніх посадових окладів на рівні середньої (подвійної) заробітної плати працівників промисловості, встановлення доплат спеціалістам системи освіти до рівня середньомісячної заробітної плати працівників галузей економіки, визначених ст. 57 Закону України "Про освіту".
5. Реалізація норми ст. 57 Закону України "Про освіту" щодо підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним, науково-педагогічним працівникам за наявність наукових ступенів, вчених, почесних та спортивних звань замість введених Урядом доплат, а також запровадження виплати винагороди за сумлінну працю науково-педагогічним працівникам, як це передбачено зазначеною статтею педпрацівникам.
6. Передбачення обсягів видатків для забезпечення заходів щодо підвищення престижу праці усіх педагогічних працівників (а не лише їх окремої частини, що передбачено постановою Уряду від 05.10.2009 р. №1130).
В середньостроковій перспективі:
Основне завдання: забезпечення гармонійного розвитку економіки і людського потенціалу.
Шляхи виконання:
1. Забезпечення збільшення у 2014 році частки оплати праці у ВВП до рівня 58,8% (досягнутий у 1991 році).
2. Забезпечення у 2014 році виходу на європейські стандарти оплати праці. З цією метою визначити як пріоритет досягнення мінімальною заробітною платою 45% від середньої заробітної плати по економіці.
3. З метою забезпечення визначальних засад національної конкурентоспроможності забезпечити реалізацію державних гарантій щодо фінансування та оплати праці працівників бюджетних галузей, встановлених законами про діяльність галузей освіти, охорони здоров’я, культури і науки (з 2012 р.).
 
 
Завдання:
підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
Шляхи виконання:
Розробка та запровадження довгострокової Стратегії розвитку національної економіки.
Формування чіткого переліку державних цільових та бюджетних програм, які забезпечують розвиток стратегічних галузей та сфер діяльності національної економіки.
Посилення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів щодо своєчасного розрахунку із суб’єктами господарювання за виконані роботи згідно з державним замовленням.
Забезпечення у повному обсязі поточних розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів з підприємствами за виконаними ними державними замовленнями.
Забезпечення економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій та розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв.
Використання коштів від приватизації державного майна на інноваційний розвиток підприємств пріоритетних галузей та сфер національної економіки.
Надання фінансово-кредитної підтримки вітчизняним товаровиробникам з метою сприяння розвитку внутрішнього ринку та адаптації їх участі у глобальних економічних процесах відповідно до членства України у СОТ.
Забезпечення системної, оптимальної фінансової підтримки реформування та розвитку житлово-комунального господарства на засадах поступового зменшення бюджетних коштів на його утримання у разі досягнення беззбиткової діяльності підприємств галузі.
Надання бюджетної підтримки житлово-комунальній галузі на поворотній основі з метою стимулювання впровадження підприємствами енергозберігаючих технологій.
Стимулювання створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, удосконалення інституту управителів будинків.
Запровадження реальних заходів покращення ситуації на кредитному та іпотечному ринках, здешевлення будівельних матеріалів.
Стимулювання залучення в житлово-комунальну галузь приватних інвестицій шляхом здешевлення кредитів та кредитів міжнародних фінансових організацій.
Забезпечення субвенції (дотації) місцевим бюджетам на здешевлення для підприємств житлово-комунального господарства вартості газу та електроенергії до розміру цін (тарифів), встановлених для населення, в частині обсягу послуг, що надаються населенню.
Забезпечення повного та рівномірного протягом року перерахування відповідної субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам з метою забезпечення підприємствам компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
Забезпечення державної підтримки фінансування робіт у сфері стандартизації, метрології, розробки та впровадження технічних регламентів та заходів щодо захисту прав споживачів.
Завершення роботи із оптимізації переліку платних послуг, які можуть надаватися науковими установами, закладами культури і мистецтв, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення.
Запровадження моніторингу пропозиції та попиту робочої сили на ринку праці.
Вжиття заходів щодо покращення професійно-кваліфікаційної структури зайнятості.
Забезпечення переходу до цивілізованої системи регулювання міжнародних міграційних потоків, насамперед, стосовно відтоку українських працівників за кордон.
Забезпечення належного рівня кваліфікаційної підготовки працівників.
Створення умов для розвитку меценатства, інвестицій у культуру, збільшення частки відрахувань з прибутку підприємств на благодійництво та спонсорство
 
Завдання.
Забезпечення розвитку реального сектору національної економіки та внутрішнього ринку.
Шляхи виконання:
Фінансування заходів Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, передбачених на 2011 рік.
Фінансування у повному обсязі державних цільових та бюджетних програм, які забезпечують розвиток пріоритетних галузей та сфер національної економіки.
Фінансування програм державних закупівель продукції, робіт, послуг на вітчизняних підприємствах.
Державна підтримка суб’єктів господарювання шляхом здешевлення кредитів та фінансування інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються на підприємствах авіабудування, космічної галузі, оборонно-промислового комплексу, суднобудування, машинобудування, фармацевтичної галузі, агропромислового комплексу, енергетичної, вугільної та будівельної галузей.
Фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування.
Реалізація інвестиційних проектів, пов’язаних з утилізацією боєприпасів і твердого ракетного палива.
Державна підтримка інвестиційних проектів, пов’язаних з переходом суб’єктів господарювання на відновлювальні види палива.
Фінансування заходів Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006-2020 роки та Державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки, що має зокрема стимулювати внутрішнє виробництво у суміжних із цією сферою галузях національної економіки.
Завдання:
підвищення рівня безпеки й умов праці в галузях економіки. Передбачення у Державному бюджеті України на 2011 рік коштів на фінансування розробки законопроекту "Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011-2013 роки";
 
в середньостроковій перспективі:
Основні завдання:
1. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
Шляхи виконання:
Щороку передбачати збільшення частки коштів, які виділяються з Державного бюджету України на інноваційне інвестування та підтримку пріоритетних галузей економіки.
Передбачення фінансування державних замовлень у повному обсязі.
Забезпечення своєчасного повернення бюджетного відшкодування податку на додану вартість.
Передбачення фінансування державних цільових та бюджетних програм, які забезпечують розвиток стратегічних галузей та сфер діяльності національної економіки. 
2. Забезпечення розвитку реального сектору національної економіки та внутрішнього ринку.
Шляхи виконання:
1. Забезпечення фінансування заходів Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, передбачених на 2012 рік;
2. Передбачення фінансування заходів Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006-2020 роки та Державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки, що має зокрема стимулювати внутрішнє виробництво у суміжних із цією сферою галузях національної економіки.
3. Підвищення рівня безпеки й умов праці в галузях економіки.
Шляхи виконання:
Включення питання охорони праці до розділів "Виконання пріоритетних державних (цільових) програм у відповідних галузях";
Передбачення в зазначених розділах підвищення рівня безпеки й умов праці в галузях економіки. Удосконалення системи державної підтримки створення здорових і безпечних умов праці згідно з вимогами Конституції України і базового Закону України «Про охорону праці»;
Запровадження належного фінансування профілактичних заходів з цих питань та обліку коштів, що виділяються з Державного і місцевих бюджетів на:
* реалізацію Загальнодержавної, галузевих, регіональних цільових програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
* впровадження пріоритетних напрямів діяльності таких як ліквідація причин аварійності зі значними людськими втратами та захист здоров’я працівників вугледобувних та вуглебудівельних підприємств; організація розробки і виробництва засобів індивідуального та колективного захисту тощо.
 
ІІІ. Фінансування дитячого оздоровлення та відрахування первинним профспілковим організаціям у розмірах, встановлених колдоговорами, але не менше ніж 0,3 відсотка від фонду заробітної плати, на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
Завдання: задоволення потреб та інтересів працюючих і членів їх сімей в послугах культурно-освітніх, фізкультурно-спортивних закладів, змістовному дозвіллі, відпочинку та оздоровленні.
Шляхи виконання:
Забезпечення задоволення потреб громадян, і в першу чергу дітей, в лікуванні, оздоровленні й відпочинку на основі розроблення та затвердження державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей, механізмів економічного стимулювання, кредитування, цільової фінансової підтримки закладів, що здійснюють оздоровлення та відпочинок дітей, власників і утримувачів дитячих оздоровчих закладів відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"; передбачення часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення позашкільної роботи відповідно до законодавства, недопущення скорочення кількості оздоровлених дітей.
Передбачення у регіональних програмах соціально-економічного розвитку коштів на розвиток мережі оздоровчих закладів, спортивних шкіл, цільову підтримку конкретних закладів оздоровлення дітей регіону (у т.ч. соціально незахищених категорій), надання пільг у землекористуванні, за енергоносії тощо, передбачених Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей". Визначення у державному бюджеті за відповідним кодом класифікації додаткових асигнувань організаціям та установам бюджетної сфери з метою виконання вимог статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" щодо здійснення ними відрахувань первинним профспілковим організаціям коштів у розмірах встановлених колдоговорами, але не менше ніж 0,3 відсотка від фонду заробітної плати, та стипедіального фонду вищих навчальних закладів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.
Збереження мережі закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, дитячих оздоровчих закладів.
Збільшення кількості оздоровлених за рахунок різних джерел фінансування, у т.ч. застрахованих осіб і членів їхніх сімей, за кошти соціального страхування.
Збільшення видатків на фінансування громадських фізкультурно-спортивних товариств з конкретизацією у бюджеті відповідних сум на їх діяльність.
Фінансування у повному обсязі державних цільових програм профілактики і боротьби із захворюванням на туберкульоз, цукровий діабет та СНІД, виконання яких розраховано на період 2010-2015 років.
В середньостроковій перспективі:
- збереження мережі закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, дитячих оздоровчих закладів;
- передбачення у регіональних програмах соціально-економічного розвитку коштів на розвиток мережі оздоровчих закладів, спортивних шкіл, цільову підтримку конкретних закладів оздоровлення дітей регіону (у т.ч. соціально незахищених категорій), надання пільг у землекористуванні, за енергоносії тощо, передбачених Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей";
- удосконалення організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку громадян, збільшення видатків з державного бюджету на фінансування громадських фізкультурно-спортивних товариств з конкретизацією у бюджеті відповідних сум на їх діяльність;
- визначення у державному бюджеті за відповідним кодом класифікації додаткових асигнувань організаціям та установам бюджетної сфери з метою виконання вимог статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо здійснення ними відрахувань первинним профспілковим організаціям коштів у розмірах встановлених колдоговорами, але не менше ніж 0,3 відсотка від фонду заробітної плати, та стипедіального фонду вищих навчальних закладів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.
 
IV. Фінансування державних установ, зокрема забезпечення оптимальної чисельності державних службовців
Забезпечення першочергового фінансування заходів на примноження людського розвитку шляхом фінансування галузей освіти, науки, охорони здоров’я, культури фізичної культури та спорту у розмірах відповідно до норм, визначених законами про діяльність зазначених галузей.
Збереження мережі закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту.
Передбачення в Державному бюджеті України на 2011 р. коштів на фінансування у повному обсязі пільг та компенсацій, передбачених для працівників бюджетної сфери.
Не припускати в Законі про Державний бюджет України на відповідний період призупинення статей Законів України, що передбачають відповідні пільги.
Удосконалення системи та структури органів виконавчої влади, що забезпечить стабільність роботи державного апарату, збереження інституційної пам’яті та уникнення інституційного конфлікту інтересів, забезпечення побудови сучасної системи управління персоналом на державній службі, що сприятиме захисту прав та інтересів державних службовців.
Шляхи виконання:
- передбачити у Державному бюджеті на 2011 р. достатнє фінансування для проведення реформи системи оплати праці державних службовців, зі встановленням мінімального посадового окладу державного службовця у розмірі 2 мінімальних заробітних плат та забезпеченням виплат надбавок за ранг, вислугу років, інших надбавок, премій, доплат, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та на оздоровлення;
- погоджувати питання здійснення ліквідації або перетворення державного органу з відповідними профспілковими органами.
Передбачення окремим кодом економічної класифікації видатків у Державному бюджеті України коштів на охорону праці у розмірі не менше 0,2% від фонду оплати праці для бюджетних установ з визначенням конкретної суми.
Запровадження належного фінансування профілактичних заходів з охорони праці та обліку коштів, що виділяються з Державного і місцевих бюджетів на виконання робіт з охорони праці, попередження випадків травматизму й профзахворювань на підприємствах, в установах і організаціях бюджетної сфери (в обсягах не менше 0,2% від фонду оплати праці).
 
V. Соціальне забезпечення, зокрема підвищення розміру пенсій Завдання: покращення матеріального становища та добробуту громадян.
Шляхи виконання:
Встановлення прожиткового мінімуму на 2011 рік для основних соціальних і демографічних груп населення з урахуванням оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, а також суми податку з доходів фізичних осіб, передбачення оперативного коригування розміру прожиткового мінімуму протягом 2011 року з урахуванням даних моніторингу прожиткового мінімуму та фактичного зростання споживчих цін і тарифів.
Збільшення видатків для компенсації протягом 2011 року втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, а також облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР, у межах проіндексованих заощаджень, але не менш як 1000 гривень на одного вкладника для тих, хто не отримав ці компенсації у 2008-2009 роках.
Надання державної допомоги на рівні не нижче прожиткового мінімуму.
Застосування при визначенні права на надання та розмірів державної соціальної допомоги виключно базового державного соціального стандарту – прожиткового мінімуму замість показника "рівень забезпечення прожиткового мінімуму".
Запровадження диференційованих (з урахуванням структури прожиткового мінімуму та доходів населення) граничних норм оплати послуг з утримання житла, комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива при призначенні житлових субсидій.
Забезпечення додаткових заходів соціального захисту населення в умовах перевищення прогнозованих темпів зростання цін і тарифів на товари і послуги.
Запровадження дієвого механізму підвищення пенсій шляхом удосконалення механізму їх індексації з метою усунення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки.
Проведення індексації грошових доходів у межах двох прожиткових мінімумів, встановлених для відповідних соціальних і демографічних груп населення.
Запровадження єдиної методики обчислення сукупного доходу сім'ї, що береться для призначення державної соціальної допомоги без урахування в ньому сум сплачених особами податків, обов'язкових зборів (внесків) до страхових соціальних фондів.
Забезпечення виплат у повному обсязі компенсацій і допомоги для окремих категорій громадян відповідно до вимог законодавчих актів України, зокрема законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний захист дітей війни".
Реалізація гарантованого державою безоплатного забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа, житлом з опаленням та освітленням відповідно до частини четвертої ст. 57 Закону України "Про освіту" без урахування розміру їх сукупного доходу. Передбачення в Державному бюджеті України на 2011 р. коштів на фінансування підвищення розміру стипендій пропорційно зростанню прожиткового мінімуму, який повинен складати не менше як 85 % від прожиткового мінімуму на працездатну особу.
Передбачення в Державному бюджеті України на 2011 р. коштів на фінансування у повному обсязі заходів "Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві".
Завдання:
посилення цільової спрямованості та підвищення ефективності житлової політики.
Шляхи виконання:
1. Забезпечення видатків державного бюджету на фінансування програми будівництва (придбання) доступного житла в розмірі не меш 0,5% ВВП.
2. Забезпечення фінансування заходів, пов’язаних з наданням соціального житла малозабезпеченим верствам населення та окремим категоріям громадян, визначеним законодавством (в тому числі програм забезпечення молоді житлом у розмірах, установлених законодавством).
3. Переорієнтування житлової політики держави на європейські стандарти та впровадження державного класифікатора параметрів якості житла.
Завдання: забезпечення оптимального витрачання бюджетних коштів.
Шляхи виконання:
упорядкування системи пільгового забезпечення населення медичними послугами, проїздом у міському та приміському транспорті.
Завдання:
забезпечення фінансової стабільності Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Шляхи виконання:
Сплата внесків на пенсійне страхування за окремі категорії осіб, визначені законодавством.
Відшкодування витрат Пенсійного фонду України на виплату пенсій на пільгових умовах відповідно до Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Погашення дефіциту коштів Пенсійного фонду України у разі його наявності.
Скорочення пільг із сплати страхових внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема, для суб’єктів підприємницької діяльності, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування.
Забезпечення бездефіцитності бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування: за наявністю дефіциту страхових коштів, що перешкоджає повному та своєчасному наданню матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам, здійснювати поповнення бюджетів фондів соціального страхування за рахунок коштів Державного бюджету; сприяння своєчасної та у повному обсязі сплаті страхових внесків страхувальниками, зокрема державними вугледобувними підприємствами.
Забезпечення фінансування з коштів Державного бюджету на утримання Державної служби зайнятості з одночасним покладанням на Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття частини витрат, пов’язаних з виконанням цією службою страхових функцій на випадок безробіття.
Відшкодування Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття витрат для виплати допомоги по безробіттю незастрахованим особам.
Повернення асигнувань до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у сумі 301,7 млн. грн., вилучених всупереч нормам базового Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" на погашення заборгованості шахтарям з регресних позовів у зв'язку з втратою професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, згідно із законами про держбюджет на 2002-2005 роки.
Недопущення фінансування за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування видатків, не передбачених законодавством.
На виконання зазначених завдань також пропонуємо наступні законодавчі зміни:
- "Про прожитковий мінімуму" щодо збільшення прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню, на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб, а також щодо затвердження щороку прожиткового мінімуму Верховною Радою України окремим законом до початку розгляду проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік;
- "Про індексацію грошових доходів населення" щодо проведення індексації грошових доходів громадян в межах двократного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення;
- "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям виходячи не з рівня забезпечення прожиткового мінімуму (як передбачено діючою редакцією), а з розміру прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення;
- "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі, не менше прожиткового мінімуму на працездатну особу;
- "Про джерело витрат на утримання державної служби зайнятості" щодо розмежування фінансування на утримання працівників державної служби зайнятості;
- "Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування", передбачаючи його запровадження на базі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
- "Про ратифікацію Європейської соціальної Хартії в повному обсязі".
В середньостроковій перспективі:
Основні пріоритети:
1) вирішення питання щодо:
- скорочення пільг із сплати страхових внесків на пенсійне страхування, зокрема, встановлених для суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування;
- звільнення Пенсійного фонду України від невластивих йому виплат, зокрема: від доплати до прожиткового мінімуму, яка встановлюється до пенсій особам, які не мають 20 років страхового стажу – жінки, та 25 років – чоловіки;
розмежування джерел фінансування пенсій за вислугу років: для бюджетних організацій – за рахунок Державного бюджету, для інших організацій – за рахунок їх власних коштів.
Основні завдання:
1. Підвищення стандартів життя.
Шляхи виконання:
- підвищення державних соціальних стандартів та гарантій до європейського рівня;
- вдосконалення методології розрахунку прожиткового мінімуму відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" та з урахуванням міжнародної практики;
- забезпечення компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, а також облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР, з урахуванням індексу інфляції на момент виплати;
- забезпечення узгодженої політики цін і грошових доходів населення;
- удосконалення систем надання житлових субсидій, запровадження механізмів адресної підтримки населення в умовах зростання цін і тарифів на послуги зв’язку, транспорту тощо;
- забезпечення запровадження дієвого механізму підвищення пенсій з метою усунення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки.
2. Посилення захисту працівників у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування
Шляхи виконання:
- ратифікація Конвенцій Міжнародної організації праці №№ 102, 118, 121, 130, 157, Європейської соціальної хартії (у повному обсязі), Європейського кодексу соціального забезпечення;
- забезпечення мінімальних страхових виплат у розмірі, не нижчому від прожиткового мінімуму, встановленого законом;
- підвищення соціальних гарантій для осіб, які отримали ушкодження здоров’я внаслідок виробничого травматизму або професійного захворювання, та членам сімей потерпілих на виробництві;
- забезпечення доступної та якісної медичної допомоги через систему обов’язкового соціального медичного страхування;
- збільшення асигнувань з коштів соціального страхування на проведення профілактичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, медичну та професійну реабілітацію потерпілих на виробництві, санаторно-курортне лікування застрахованих осіб, оздоровлення дітей;
- створення навчального науково-методичного центру з підготовки працівників системи соціального страхування, здійснення досліджень та застосування на практиці економічних, правових, організаційних та соціальних аспектів передового досвіду у цій сфері.
3. Скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг (з метою зменшення тарифів на послуги для населення).
Шляхи виконання:
- забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії;
- удосконалення системи управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій;
- стимулювання інвестиційних проектів з реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій.
4. Розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг.
Шляхи виконання:
- забезпечення утворення та функціонування Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України;
- забезпечення проведення громадських форумів, громадських слухань для виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальн
Переглядів: 679 | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Календар новин
«  Жовтень 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Пошук
Друзі сайту
Статистика
БЦ Профспілка освіти © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz