БЦ Профспілка освіти
Четвер, 19.09.2019, 10:05
Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна Каталог статейРеєстраціяВхід
Меню сайту
Категорії каталога
Угоди [2]
Охорона праці [8]
Міжнародна діяльність [1]
Соціальний захист [2]
Консультації [34]
Документи ФПУ [7]
Законодавчі документи [1]
Огляди і конкурси [0]
Спорт [1]
Інше [1]
Урядові документи [1]
Пленуми [1]
Атестація [1]
Атестація педагогічних кадрів
Учитель року [1]
Міський конкурс
День соціальної справедливості [1]
Всесвітній День соціальної справедливості
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 224
Головна » Статті » Консультації

ТАРИФНІ РОЗРЯДИ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕКАРІВ І ОПЛАТА ПРАЦІ

Посадові оклади шкільних бібліотекарів встановлю­ються відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року № 745 "Про впорядку­вання умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (з урахуванням змін), виданого на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами).

Згідно з наказом Міністерства культури і туризму України від 11 жовтня 2007 року № 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745" з            1 січня 2008 року окремим кате­горіям працівників культури, в т. ч. бібліотекарям вста­новлено більш високі тарифні розряди, а саме: провідним бібліотекарям встановлено тарифні розряди 9—12 (замість 8—9), бібліотекарям І категорії — 8—11 (замість 7—8), біб­ліотекарям II категорії— 8—10 (замість 7), бібліотекарям — 8-9 (замість 6 розраду). Підставою для внесення зазначених змін до наказу № 745 послужила постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 1050 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298".

Відповідні повноваження керівників щодо встанов­лення працівникам конкретних розмірів заробітної плати визначені в пункті 4 а постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці праців­ників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіці­єнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". Згідно з ними керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право в межах фонду заро­бітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них.

Зазначена норма відображена також у відповідних наказах Міністерства культури і туризму України та Міністерства освіти і науки України. Так, згідно з п. 7 наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (із змінами, внесеними наказом Міністерства культури і туризму України від 11.10.2007 № 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745") керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури надано право встановлювати посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, визначених наказом, у межах фонду заробітної плати.

Про це йдеться також у наказі Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р.      № 557 "Про впоряд­кування умов оплати праці та затвердження схем тариф­них розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами і доповненнями). Відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення заробітної плати покладається на керівників та головних бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів ос­віти, керівників вищестоящих органів управління (п. 6 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати пра­цівників освіти, затвердженої наказом Міністерства осві­ти України від 15 квітня 1993 року № 102 "Про затвер­дження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти").

Основою для присвоєння чи підвищення категорій шкільним бібліотекарям відповідно до оволодіння ними певним обсягом знань та виконуваних робіт є Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ "Бібліотеки, цен­тралізовані бібліотечні системи"), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 року № 168, у якому викладені відповідні кваліфіка­ційні вимоги для певних категорій бібліотечних праців­ників. Довідник застосовується як базовий елемент орга­нізації оплати праці разом зі схемами посадових окладів, коефіцієнтами тощо, що утворюють тарифну систему оплати праці.

Порядок застосування характеристик, присвоєння та підвищення розрядів, внесення змін та доповнень до заз­наченого вище Випуску наведено в Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій пра­цівників, які подано у Випуску 1 ДКХП та затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики Укра­їни від 29 грудня 2004 року № 336.

Оскільки бібліотекарі віднесені до професійної групи "Професіонали", зазначеними вище Загальними положен­нями для них визначені вимоги щодо наявності повної вищої освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст та чотирирівневе кваліфікаційне категоріювання.

Затверджені відповідно до наказу Міністерства куль­тури і мистецтв України від 14 квітня 2000 року № 168 кваліфікаційні вимоги для категорії "провідний бібліоте­кар" передбачають наявність у працівника повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, спеціа­ліст) та стажу роботи за професією бібліотекаря І катего­рії — не менше 2 років.

"Бібліотекар І категорії" повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціа­ліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліс­та — стаж роботи за професією бібліотекаря II категорії — не менше 2 років.

Кваліфікаційні вимоги для "бібліотекаря II категорії" передбачають наявність повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією бібліотекаря — не менше 1 року.

Кваліфікаційна вимога для "бібліотекаря" передбачає наявність повної вищої освіти відповідного напряму під­готовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Одночасно варто наголосити, що в п. 11 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик про­фесій працівників (наказ Міністерства праці та соціаль­ної політики України від 29 грудня 2004 року № 336) заз­начено наступне: особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно викону­ють у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

Разом з тим слід зауважити, що чергове підвищення мінімальної заробітної плати або внесення змін до схеми тарифних розрядів працівників установ, організацій і зак­ладів культури не є підставою для проведення атестації серед працівників культури, про що повідомлено у відпо­відному роз'ясненні Міністерства культури і туризму України у зв'язку з численними зверненнями стосовно умов оплати праці та проведення атестації працівників культури, в тому числі бібліотекарів (лист від 21 січня 2008 року № 15/4-55).

Категорія: Консультації | Додав: admin (16.01.2009)
Переглядів: 12486 | Рейтинг: 4.3/3 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Друзі сайту
Статистика
БЦ Профспілка освіти © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz