БЦ Профспілка освіти
П`ятниця, 26.02.2021, 16:26
Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна Каталог статейРеєстраціяВхід
Меню сайту
Категорії каталога
Угоди [2]
Охорона праці [8]
Міжнародна діяльність [1]
Соціальний захист [2]
Консультації [34]
Документи ФПУ [7]
Законодавчі документи [1]
Огляди і конкурси [0]
Спорт [1]
Інше [1]
Урядові документи [1]
Пленуми [1]
Атестація [1]
Атестація педагогічних кадрів
Учитель року [1]
Міський конкурс
День соціальної справедливості [1]
Всесвітній День соціальної справедливості
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 229
Головна » Статті » Консультації

Юридичні консультації

Відповіді

 

 Підкажіть,будь ласка, чи враховуються роки роботи в приватній школі в педагогічний стаж. Чи буде цей стаж врахований при виході на пенсію за вислугою років?

Відповідно до Постанови „Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” від 3 квітня 1993 р. N 245 відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

Згідно зі статтею 19 Закону України "Про оплату праці", працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. На підставі заробітку на роботі за сумісництвом нараховують виплати за час відпустки та компенсації за невикористану відпустку.

Нарахування виплат за час щорічної відпустки здійснюється відповідно до п. 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 року №100, а саме: шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

 

 Прошу сказати, в якому розмірі виплачується пенсія вчителеві за вислугу років(стаж 25 років).

Законом України "Про пенсійне забезпечення", який діє в частині, що не суперечить чинному законодавству, передбачено призначення пенсії за вислугу років.

Згідно зі статтею 55 (пункт «е») вищезазначеного закону, працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення мають право на пенсію за вислугу років за наявності в них спеціального стажу роботи не менше 25-ти років на посадах, передбачених Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року №909.

Обов'язковою умовою призначення такого виду пенсії є звільнення працівника з посади, що дає право на призначення пенсії за вислугу років(стаття 7 закону).

Згідно з частиною 2 розділу XV закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років, і які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію за вислугу років, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди пенсії за вислугу років призначають, як і пенсії за віком, відповідно до ст. 27, 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

 

Згідно зі статтею 27 даного Закону розмір пенсії за віком визначається за формулою:

 

П = Зп х Кс, де:

П - розмір пенсії, у гривнях;

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», з якої обчислюється пенсія, у гривнях;

Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

 

За кожний повний рік страхового стажу понад 25 років

чоловікам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1

відсоток розміру пенсії, але не більше ніж на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 01.01.2009 року мінімальний розмір пенсії за віком становить 498 грн.

 

Визначення заробітної плати вчителям, з якої визначається розмір пенсії, проводиться відповідно до ст. 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, якою передбачено, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. У разі, якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим цієї частини, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж. За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців поспіль за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10% тривалості страхового стажу.

Таким чином, пенсія за вислугу років визначається за тим же механізмом, що і пенсія за віком.

 

 Чи враховується до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років час роботи на вихователя, музичного керівника в закладах охорони здоров'я

Відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78, для виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти до стажу педагогічної роботи зараховується, зокрема час роботи на посадах, передбачених Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №963.

Посада вихователя належить до переліку посад педагогічних працівників, відповідно стаж роботи на даній посаді зараховується до стажу роботи, що дає право на виплату педагогічному працівникові надбавки за вислугу років.

Натомість, стаж роботи на посаді музичного керівника належить до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років лише в тому разі, якщо працівник працює музичним керівником в позашкільному навчальному закладі.

 

 Чи враховується до педагогічного стажу час навчання у педагогічному університеті на денній формі, при умові, що до навчання більше року громадянин працював на посаді музичного керівника дитсадку та був звільнений в зв’язку з вступом до університету? На підставі яких нормативних документів?

Роки навчання у вищому навчальному закладі до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років, а також до стажу, що дає право на вихід на пенсію за вислугу років не зараховуються.

Щодо зарахування часу навчання до загального трудового стажу повідомляємо наступне.

Види трудової діяльності, що зараховуються до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію, визначено статтею 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Окрім трудової діяльності до стажу роботи зараховується також навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Разом з тим, з моменту набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", замість трудового стажу сьогодні існує поняття страхового стажу. Страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Таким чином, до 01 січня 2004 навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі враховується до трудового стажу (фактично страхового стажу) в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, а починаючи з 01 січня 2004 року відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", період навчання особи в вищому навчальному закладі може бути враховано в страховий стаж лише за умови добровільної участі громадян у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування шляхом укладення договору з Пенсійним фондом України та сплати за період навчання страхових внесків.

 

 Чи враховується час роботи по веденню приватних гуртків іноземної мови при державному дошкільному закладі у педстаж працівника?(1993 - 1998 роки)

 

Відповідно до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року №909, робота на посадах директорів, їх заступників з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи, завідуючих відділами (лабораторіями, кабінетами), художніх керівників, керівників гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи позашкільних навчальних закладів, а також завідуючих, вихователів-методистів, вихователів, музичних керівників-гуртків, вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів, практичних психологів дошкільних навчальних закладів передбачає право виходу на пенсію за вислугу років при наявності спеціального стажу не менше 25 років незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ.

Для виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти до стажу педагогічної роботи зараховується час роботи на посадах педагогічних, науково-педагогічних працівників, передбачених переліком, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 14 червня 2000 року №963.

 

Перелік посад педагогічних працівників:

 

Директор, завідувач, начальник вищого навчального закладу I та II рівня акредитації, професійно-технічного навчального закладу, загальноосвітнього навчального закладу, навчального закладу для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, дошкільного навчального закладу, позашкільного навчального закладу (на якого поширюються умови оплати праці працівників установ і закладів освіти), навчально-методичної, методичної, науково-методичної установи, навчального закладу післядипломної освіти, приймальника-розподільника для неповнолітніх, притулку для неповнолітніх, центру соціально-психологічної реабілітації дітей, психолого-медико-педагогічної консультації, навчально-виробничого (міжшкільного) комбінату (центру), школи - дитячого садка, інших навчально-виховних комплексів (об'єднань); їх заступники з навчальної, виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної, навчально-виробничої роботи; заступники директора з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи центрів професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів.

Завідувач: логопедичного пункту, інтернату при школі, заочного відділення школи, фільмотеки, навчально-консультаційного пункту, відділення навчального закладу, навчально-методичного кабінету (лабораторії); завідувач, керівник виробничої (навчальної) практики, фізичного виховання, навчально-виробничої (навчальної) майстерні, відділу (лабораторії, кабінету, частини) з основного напряму діяльності, його заступник; завідувач навчальної (педагогічної) частини закладів охорони здоров'я та соціального забезпечення.

Вчителі, викладачі всіх спеціальностей, асистент вчителя-реабілітолога, старший викладач вищого навчального закладу I і II рівня акредитації, майстер виробничого навчання, педагог професійного навчання, старший вихователь, вихователь, соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами, логопед закладу охорони здоров'я та соціального забезпечення, методист, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, керівник гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи; концертмейстер, художній керівник, культорганізатор, акомпаніатор, екскурсовод, інструктор з туризму закладів освіти; старший вожатий, вожатий, вихователь-методист, музичний керівник, інструктор з фізкультури, інструктор з праці, інструктор слухового кабінету, консультант психолого-медико-педагогічної консультації, старший керівник та керівник туристських груп (походу, екскурсії, експедиції) у позашкільних закладах; старший майстер у професійно-технічному навчальному закладі, перекладач-дактилолог; помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму у закладах освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації.

 

Витяг з Постанови Кабінету міністрів України від 14 червня 2000 року №963

„Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”

 

 

 

 Чи є робота вчителем в школі, що поєднується з навчанням в університеті (стаціонар, є дозвіл на відвідувати занять за вільним графіком) сумісництвом?

Відповідно до наказу Міністерства праці України №43 від 28.06.1993 р. „Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” сумісництвом вважається виконання працівником крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина за наймом.

 

Згідно з пунктом 14 Постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 24.12.1999 року „Про практику застосування судами законодавства про оплату праці” робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом і оплачується на загальних підставах.

Таким чином, робота студентів денної форми навчання не вважається сумісництвом.

 

 Чи зараховуються роки навчання у педагогічному ВУЗі до пед. стажу, якщо на момент вступу у Вуз була заведена трудова книга і я працювала педагогом 2 роки?

Роки навчання у вищому навчальному закладі до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років, а також до стажу, що дає право на вихід на пенсію за вислугу років не зараховуються.

Щодо зарахування часу навчання до загального трудового стажу повідомляємо наступне.

Види трудової діяльності, що зараховуються до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію, визначено статтею 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Окрім трудової діяльності до стажу роботи зараховується також навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Разом з тим, з моменту набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", замість трудового стажу сьогодні існує поняття страхового стажу. Страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Таким чином, до 01 січня 2004 навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі враховується до трудового стажу (фактично страхового стажу) в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, а починаючи з 01 січня 2004 року відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", період навчання особи в вищому навчальному закладі може бути враховано в страховий стаж лише за умови добровільної участі громадян у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування шляхом укладення договору з Пенсійним фондом України та сплати за період навчання страхових внесків.

 

 Чи має право на відпустку або компенсацію викладач, який після народження дитини вийшов на роботу до 3 років?

Роз’яснення щодо порядку відліку робочого часу після виходу працівниці з відпустки по догляду за дитиною надане начальником відділу умов та режимів праці Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Міністерства праці та соціальної політики України Григорієм Максименко.

 

Відлік робочого року після виходу працівниці з відпустки для догляду за дитиноюРозглядаючи порушене питання, слід мати на увазі, що згідно з частиною першою статті 6 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі – Закон про відпустки) щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Тобто, відправною датою при визначенні робочого року, за який надається щорічна відпустка, є дата укладення трудового договору.

Згідно з пунктом 1 частини сьомої статті 10 Закону про відпустки жінкам за їх бажанням перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї надаються щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві. Крім того, відповідно до пункту 3 частини тринадцятої зазначеної статті жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї щорічні відпустки за їх бажанням надаються в зручний для них час. Більше того, стаття 20 Закону про відпустки зобов'язує власника або уповноважений ним орган за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

За таких умов, за бажанням жінки щорічна відпустка повної тривалості може бути надана їй до початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї.

При розрахунку періодів роботи, за які в подальшому буде надаватися щорічна відпустка, слід керуватися нормами статті 9 Закону про відпустки, якою визначено порядок обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.

Згідно з частиною першою статті 9 Закону про відпустки до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (ст. 6 цього Закону), зараховуються:

1) час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка;

2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);

3) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

4) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному статтями 25 і 26 Закону про відпустки, за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), – до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку;

5) час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;

6) час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників;

7) інші періоди роботи, передбачені законодавством.

Отже, у відповідному робочому році до часу, який дає право на щорічну основну відпустку, має бути зарахований час фактичної роботи працівниці, час перебування у щорічній відпустці та час перебування її у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону про відпустки).

Час перебування у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, не зараховується.

При реалізації права на щорічну основну відпустку можливі такі варіанти її використання – надання щорічної основної відпустки повної тривалості до початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, чи надання її після закінчення відпустки по догляду за дитиною віком до трьох років.ПРИКЛАД

Працівницю прийнято на роботу з 10.01.2007.

З 28.03.2007 по 20.04.2007 перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами їй було надано щорічну відпустку тривалістю 24 календарних дні.

З 21.04.2007 по 25.08.2007 жінка перебувала у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами.

Дитина народилася 29.06.2007.

З 26.08.2007 за бажанням працівниці їй було надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

За таких умов, за робочий рік з 10.01.2007 по 09.01.2008 до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зарахується період фактичної роботи з 10.01.2007 по 27.03.2007 (77 календарних днів), час перебування у щорічній відпустці (24 календарних дні) та період перебування працівниці у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами (126 календарних днів), разом 227 календарних днів.Враховуючи те, що працівниці до або після відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за її бажанням має бути надана щорічна основна відпустка повної тривалості, невідпрацьований залишок календарних днів робочого року, за який вже надано щорічну основну відпустку повної тривалості (у наведеному прикладі 365 – 227 = 138 календарних днів) має бути врахований при визначенні тривалості щорічної відпустки за наступні робочі роки. Наступна щорічна відпустка може бути надана через 138 календарних днів роботи після виходу працівниці із відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Наприклад, якщо працівниця вийде на роботу 30.06.2010, то в робочому році з 10.01.2010 по 09.01.2011 в рахунок наперед наданої щорічної відпустки вона має відпрацювати 138 календарних днів, – по 15.10.2010 включно, а за решту календарних днів цього робочого року (з 16.10.2010 по 09.01.2011 – 86 календарних днів) цій працівниці має бути надано щорічну основну відпустку пропорційно відпрацьованому часу, тобто, за наявності права на щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, 6 (5,8) календарних днів відпустки. За таких умов у подальшому відлік відпрацьованого робочого року, за який надаватиметься щорічна основна відпустка, буде провадитись з дня укладення трудового договору, як це передбачено частиною першою статті 6 Закону про відпустки.

У разі, якщо працівниця не скористалася своїм правом на щорічну основну відпустку до чи після відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, то після закінчення частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (у наведеному прикладі після 29.06.2010), у робочому році з 10.01.2007 по 09.01.2008 за період роботи з 10.01.2007 по 25.08.2007, що дає право на щорічну основну відпустку, має бути надано щорічну основну відпустку пропорційно відпрацьованому часу.

За періоди перебування у трудових відносинах з 10.01.2008 по 09.01.2009 та з 10.01.2009 по 09.01.2010 щорічну основну відпустку цій працівниці не може бути надано, оскільки у зазначених робочих роках у неї відсутній стаж роботи, який дає право на щорічну основну відпустку.

У робочому році з 10.01.2010 по 09.01.2011 щорічну основну відпустку має бути надано пропорційно відпрацьованому часу за час фактичної роботи після відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тобто за період роботи з 30.06.2010 по 09.01.2011.

 

«Кадровик. Трудове право і управління персоналом», березень 2008 р., № 3 (21), с. 22 (www.mcfr.com.ua)

 

 

 Чи правомірні вимоги Пенсійного фонду України щодо повернення пенсійних виплат за час роботи на посаді вчителя середнього навчального закладу, якщо в цей час особа одержувала пенсію за вислугу років?

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям

громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати

професійної працездатності або придатності до настання віку, що

дає право на пенсію за віком.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 року №909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на вислугу років” пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я і соціального захисту призначаються при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років.

Зазначеним переліком передбачено посаду вчителя середнього загальноосвітнього навчального закладу.

Ст.7 Закону України „Про пенсійне забезпечення” пенсії за вислугу у років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі повернення пенсіонера на роботу на посаду, зазначену в переліку, виплата пенсії зупиняється на весь період роботи.

Таким чином, вимоги Пенсійного фонду України щодо повернення пенсійних виплат особою, яка, отримуючи пенсію за вислугу років, працювала на посаді, зазначеній в Переліку, є правомірними.

 

 Якими можуть бути критерії, передбачені в Порядку надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків згідно Постанови Кабінету Міністрів 898 від 5 червня 2000 року?

Порядком надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5.06.2000 р. N 898 встановлено, що щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків за умови досягнення ними успіхів у вихованні дітей, навчанні, вихованні, професійній підготовці учнівської та студентської молоді, методичному забезпеченні, відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни та здійснюється в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу чи методичної установи на оплату праці.

Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків надається відповідно до положення, яке затверджується керівником навчального закладу чи методичної установи за погодженням з профспілковим комітетом і може включати в себе додаткові критерії з урахуванням специфіки навчального закладу чи методичної установи.

 

Категорія: Консультації | Додав: admin (13.05.2009)
Переглядів: 47016 | Коментарі: 108 | Рейтинг: 4.3/3 |
Всього коментарів: 1051 2 3 ... 10 11 »
01.02.2021
105. Анастасія [Матеріал]
Чи зараховується до педстажу робота у приватних підприємствах, наприклад "Приватний дитячий театр танцю" та ТОВ " Верес"?

16.05.2020
104. Юлія [Матеріал]
Чи нараховується педагогічний стаж для ФОП, де КВЕД - дошкільна освіта?

17.01.2020
103. Тетяна [Матеріал]
Здраствуйте. Скажіть будь ласка, якщо я працюю на посаді музичного керівника не на ставку, а на 0,75 то мені іде повний стає на пенсію чи ні?

13.11.2017
102. Наталя [Матеріал]
доброго дня! Мене цікавить : при нарахуванні за вислугу років (стаж 24 роки) чи беруть до уваги плату за гурток і за індивідуальне навчання ? Чи тих 30% рахують лише від годин (в мене 17).Моє навантаження:17 год, 1 год індивідуальне , 1 гур
ток

07.07.2017
101. Вікторія [Матеріал]
Скажіть будь ласка чи існує таке право ,коли студент заочник працює в ДВНЗ і вчииться в ньому на платні формі платить тільки половину суми за навчання?

12.04.2017
100. Олена [Матеріал]
Доброго дня. Підкажіть будь ласка чи зараховується робота на даних посадах до педагогічного стажу:
- посада психолога відділення соціально-побутової реабілітації дітей з особливими потребами управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

- посада соціального педагога (психолога) відділення соціально-побутової адаптації людей похилого віку та інвалідів від 18-ти років Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

- посада завідувача відділення соціально-побутової адаптації Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

19.09.2016
99. Світлана [Матеріал]
Поясніть, будь-ласка, чи вхотить до педагогічного стажу час роботи в райкомі комсомола ( 1991-1992 р),працювала секретарем по групі шкіл ?.Дякую

22.08.2016
98. людмила голуб [Матеріал]
працюю в школі соціальної реабілітації підлітків заступником директора з навчально-виховної роботи.Директор постійно з року в рік складає мені графік роботи з 16-00 до 21-00 год (чотири зміни на тиждень), маючи при цьому ще 3 заступників директора, мотивуючи тим, що вихователі працюють в другій половині дня..
Питання:1Чи маю я право відмовитися працювати в вечірній час, як заступник директора ?
2.Чи маю я право на надбавку в розмірі 20% за роботу в вечірній час (з 18-00 год до 22-00год)?

10.05.2016
97. Козарезова Гюльнара [Матеріал]
доброго дня. я працюю у школі з 2002 року, викладаю історію, але за фахом вчитель географії, за час роботи 5 разів була на курсах підвищення кваліфікації як вчитьель історії, останні курси були у листопаді 2015 р, у березні 2016 р. пройшла атестацію як вчитель історії. Зараз методист районо забороняє мені в наступному навчальному році викладати історію. Могу лі я викладати історію, і бажано знати на підставі яких нормативних документів. Дуже дякую !

18.03.2016
96. оксана булейко [Матеріал]
скажіть будь ласка в який час педагог повинен відвідувати методичні обєднання (особистий чи робочий)
Розясніть будь ласка які обовязки передбачає слово"вихователь" у посаді "вихователь-методист дошкільного закладу" чи повинен цей працівник проводити відкриті зрізи занять для вихователів.
Скажіть будь ласка чи не суперечить закону "Про освіту" заборона адміністрації відвідувати відкриті заняття колег (адміністрація сама вирішує хто, коли і до кого піде на відкритий перегляд занять)
Дякую за відповідь.

1-10 11-20 21-30 ... 91-100 101-105
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Друзі сайту
Статистика
БЦ Профспілка освіти © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz